پیکاپ-پاسپورت

چند سال پیش قصد داشتم در روز چهارشنبه برای دریافت ویزا به کشور ترکیه سفر کنم. بنابراین ابتدا تقویم برنامه‌های سفارت را چک کردم تا مبادا روز سفر، مصادف با تعطیلی باشد. از آنجا که معتقد بودم احتیاط شرط عقل است؛ به این کار اکتفاء نکرده و از کارگزار مربوطه تقاضا کردم طی یک تماس […]