هزینه-زندگی-در-کانادا

هزینه خرید خانه در کانادا در ذیل میانگین قیمت خرید خانه در شهرهای مختلف کانادا در سال ۲۰۱۹ را مشاهده می کنید. ونکوور ۱.۱۳۰.۰۰۰ دلار تورنتو ۸۴۶.۰۰۰ دلار کالگری ۵۵۸.۰۰۰ دلار اتاوا ۴۹۱.۰۰۰ دلار مونترال ۴۷۸.۰۰۰ دلار رجاینا ۴۲۰.۰۰۰ دلار   هلیفکس ۴۰۰.۰۰۰ دلار فردریکتون ۲۸۷.۰۰۰ دلار هزینه اجاره‌ خانه در کانادا به طور طبیعی […]