سفارت کانادا در ترکیه

یکی از گزینه‌های پیش رو جهت انجام امور مربوط به انگشت‌نگاری و اخذ ویزای کانادا، سفر به ترکیه و مراجعه به سفارت کانادا در خاک این کشور است. اگر چه برای انجام عملیات انگشت نگاری نیاز به وقت قبلی از سفارت نیست و در یک بازه زمانی یک ماهه می‌توان به سفارت مراجعه کرد، اما […]