تعرفه پیکاپ پاسپورت کشور آمریکا

تعرفه-پیکاپ-پاسپورت-آمریکا

نوع درخواست ویزا محل انگشت نگاری نرخ همکار نرخ مسافر توریستی، دانشجویی، و … آنکارا( تمامی مراکز پستی ) ۵۵ دلار ۶۵ دلار توریستی، دانشجویی، و … دبی( تمامی مراکز پستی ) ۱۱۰ درهم ۱۳۰ درهم توریستی، دانشجویی، و … ابوظبی( پست مرکزی ) ۴۰۰ درهم ۴۳۰ درهم توریستی، دانشجویی، و … ایروان( تمامی مراکز […]

تعرفه پیکاپ پاسپورت کشور انگلستان

تعرفه-پیکاپ-پاسپورت-انگلستان

نوع درخواست ویزا محل انگشت نگاری نرخ همکار نرخ مسافر توریستی، دانشجویی، و … آنکارا – استانبول یک طرفه ۴۵ دلار ۵۵ دلار توریستی، دانشجویی، و … آنکارا – استانبول دو طرفه ۸۵ دلار ۹۵ دلار توریستی، دانشجویی، و … دبی ۴۰۰ درهم ۴۳۰ درهم توریستی، دانشجویی، و … ابوظبی ۱۶۰ درهم ۱۸۰ درهم مدارک […]

تعرفه پیکاپ پاسپورت کشور کانادا

تعرفه-پیکاپ-پاسپورت-کاناد

نوع درخواست ویزا محل انگشت نگاری نرخ همکار نرخ مسافر هزینه ارزی مهاجرتی – غیر مهاجرتی آنکارا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر مهاجرتی – غیر مهاجرتی استانبول ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر مهاجرتی – غیر مهاجرتی ارمنستان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر غیر مهاجرتی دبی ۱۶۰ درهم ۱۸۰ درهم – غیر مهاجرتی […]