متقاضیانی که خواستار مهاجرت به کانادا هستند ممکن است سوالاتی در مورد کسب امتیاز برایشان مطرح شود از جمله این که: امتیازبندی مهاجرت به کانادا چیست؟ و چگونه می‌توانند با بررسی برخی از پارامترها، بصورت تقریبی امتیازات خود را جهت اخذ اقامت دائم کانادا محاسبه کنند؟

جهت پاسخ به سوالات متقاضیان، امتیاز پارامترهای لازم جهت مهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا را در این مطلب عنوان کرده‌ایم که با مطالعه آن می‌توانند به طور نسبی میزان موفقیتشان در این مورد را محاسبه کنند.

سیستم امتیازبندی کانادا بر مبنای دو امتیازِ ۱۰۰ و ۱۲۰۰ محاسبه می‌شود. هر فردی که بتواند حداقل ۶۷ امتیاز به دست آورد، واجد شرایط اخذ اقامت دائم این کشور می‌شود. امتیاز هر فرد دو مرتبه محاسبه می‌شود: یکبار بررسی امتیاز از ۱۰۰ صورت می‌پذیرد که درصورت کسب امتیاز بالای ۶۷ به مرحله بعد رفته و در این مرحله امتیازها از ۱۲۰۰ مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

امتیازبندی متقاضیان بر اساس شرایطی همچون: سن، تحصیلات، مدرک زبان، سابقه کار، داشتن اقوام درجه یک در کانادا و مجرد یا متاهل بودن او تعیین می‌گردد

در ذیل به شرح معیارهای مذکور و میزان امتیازاتشان می‌پردازیم:

تسلط به زبان

در این مورد، تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسه تعیین کننده میزان امتیاز متقاضی است که به مهارت‌های چهارگانه زبان معروفند حداکثر ۲۸ امتیاز برای او در پی خواهد داشت. در تایید زبان اول که می‌تواند انگلیسی یا فرانسه باشد متقاضی باید حداقل در سطح ۷ آزمون CLB یا NCLC آزمون‌های زبان انگلیسی یا فرانسه و همچنین برای تایید زبان دوم او باید در چهار مهارت، حداقل در سطح ۵ قرار داشته باشد.

میزان تحصیلات

در صورتی که متقاضی تحصیلات خود را در خارج از کانادا گذرانده باشد مدرک او ارزیابی می‌شود. در واقع این ارزیابی نشان می‌دهد که مدرک تحصیلی متقاضی ارزشی معادل مدرک تحصیلی از یک دبیرستان یا کالج در کانادا را دارد. بر این اساس امتیازات مدرک تحصیلی متقاضی از دیپلم تا دکتری به صورت زیر است:

 • مدرک دیپلم ۵ امتیاز
 • فوق دیپلم یک ساله ۱۵ امتیاز
 • فوق دیپلم دوساله ۱۹ امتیاز
 • دوره لیسانس سه ساله ۲۱ امتیاز
 • دو مدرک لیسانس ۲۲ امتیاز
 • فوق لیسانس ۲۳ امتیاز
 • مدرک دکتری ۲۵ امتیاز

از این رو حداکثر امتیاز کسب شده در این مورد برابر با ۲۵ امتیاز می‌باشد.

سن

حداکثر امتیاز مورد پذیرش در این مورد برابر با ۱۲ است که این امتیاز مربوط به سن ۱۸ تا ۳۵ سال می‌شود. توجه کنید از سن ۳۶ تا ۴۶ هر چه سن بالاتر رود یک امتیاز از متقاضی کسر خواهد شد. همچنین برای افرادی که زیر ۱۸ سال و بالاتر از ۴۷ سال سن دارند امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.

پیشنهاد شغلی در کانادا

اگر متقاضی با استفاده از پیشنهاد شغلی اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا کند، حداکثر امتیازی که در این بخش به آن‌ها تعلق می‌گیرد برابر با ۱۰ خواهد بود. از این رو متقاضیان اقامت دائم می‌توانند با جلب نظر یک کارفرمای کانادایی پیشنهاد شغلی تمام‌وقت یا پاره‌وقت به مدت حداقل یکسال دریافت کنند. با این کار در لیست طبقه‌بندی مشاغل کانادا در یکی از دو سطحِ A یا B قرار می‌گیرند.

سابقه کار

حداکثر امتیاز در این مورد ۱۵ است. به این صورت اگر متقاضی:

 • دارای یک سال تجربه کار باشد ۹ امتیاز به او تعلق می‌گیرد
 • داشتن سابقه کار بین ۲ تا ۳ سال مشمول ۱۱ امتیاز می‌شود
 • بین ۴ تا ۵ سال سابقه داشته باشد ۱۳ امتیاز دریافت می‌کند
 • اگر بالای ۶ سال سابقه داشته باشد بیشترین امتیاز که ۱۵ سال است را دریافت خواهد نمود.

گفتنی است سابقه کار برای متقاضی بر اساس میزان کار تمام‌وقتی که در کانادا یا خارج از آن انجام داده یا کاری که همزمان با تحصیل به آن مشغول بوده و یا شغل آزاد متقاضی محاسبه می‌شود.

 تطبیق مدارک

میزان امتیازی که متقاضی در این بخش دریافت می‌کند برابر با ۱۰ خواهد بود که در صورت داشتن شرایط زیر مشمول دریافت آن می‌شود:

 • در صورت تاهل و قصد مهاجرت با همسر
 • داشتن اقوام درجه یک یا دو، که ۵ امتیاز دارد
 • اگر سطح زبان همسر متقاضی، CB4 باشدکه ۵ امتیاز دریافت می‌کند. توجه داشته باشید که آزمون زبان تا دو سال دارای اعتبار است.
 • در صورتی که متقاضی یا همسرش دوران تحصیل خود را در کانادا گذرانده باشند در این بخش ۵ امتیاز کسب می‌کند.
 • در صورت کار کردن در کانادا به مدت یکسال حداکثر ۱۰ امتیاز کسب می‌کند
 • اگر همسر متقاضی به مدت یکسال در کانادا کار کرده باشد، حداکثر امتیازی که در این صورت کسب می‌کند برابر با ۵ خواهد بود.

در جدول امتیازات از ۱۲۰۰ نیز شرایط همانند جدول امتیاز از ۱۰۰ می‌باشد به این صورت که:

 • افراد مجرد براساس فاکتور سن ۱۱۰ امتیاز کسب می‌کنند، درصورتی که به افراد متاهل ۱۰۰ امتیاز تعلق می‎گیرد.
 • امتیازی که افراد مجرد بر اساس مدرک تحصیلی کسب می‌کنند بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ متغیر است. این شرایط برای افراد متاهل نیز وجود دارد و بازه امتیازی آن‌ها بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ قرار دارد.
 • امتیاز تسلط بر زبان برای افراد مجرد برابر ۱۶۰ بوده و برای افراد متاهل ۱۵۰ است.
 • امتیاز تجربه کار در کانادا برای افراد مجرد برابر با ۸۰ است ولی افراد متاهل ۷۰ امتیاز کسب خواهند کرد.

سن

همانگونه که گفته شد حداکثر امتیازی که متقاضیان مجرد از بخش سن دریافت می‌کنند برابر با ۱۱۰ و متاهلین ۱۰۰ است که سن این افراد باید بین ۲۰ تا ۲۹ سال باشد. همچنین افرادی که سن آن‌ها بین ۱۹ تا ۳۰ سال است در رده دوم کسب  امتیاز قرار می‌گیرند. گفتنی است متقاضیانی که ۱۸ سال سن دارند و افرادی که در سنین ۳۱ تا ۴۳ سال قرار گیرند، به ترتیب با افزایش سن، مشمول کسب امتیاز کمتری می‌شوند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که به افراد بالای ۴۵ سال در این مورد امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

مدرک تحصیلی

بیشترین امتیاز کسب شده در بخش مدرک تحصیلی ۱۵۰ است که متعلق به افرادی است که مدرک دکتری دارند.

افراد مجردی که دارای مدرک لیسانس هستند، امتیازی معادل ۱۲۰ و آن‌هایی که کارشناسی ارشد دارند امتیازشان برابر با ۱۳۵ خواهد بود.

تسلط بر زبان

حداکثر امتیازی که متقاضیان در بخش تسلط بر زبان دریافت می‌کنند برابر با ۱۶۰ است که این امتیاز مجموعا متعلق به سطح زبان اول متقاضی در مهارت‌های چهارگانه می‌باشد. امتیازی که افراد مجرد در بخش زبان اول کسب می‌کنند حداکثر ۳۴ است در صورتی که متاهلین در این بخش مشمول دریافت ۳۲ امتیاز می‌شوند. توجه داشته باشید که امتیاز نهایی زبان به صورت مجموع ۴ مهارت مذکور مورد محاسبه قرا می‌گیرد.

تجربه کار در کانادا

حداکثر امتیازی که متقاضیان در این بخش کسب می‌کنند برابر با ۸۰ است که این امتیاز به افرادی که ۵ سال سابقه کار دارند تعلق می‌گیرد. اگر متقاضی دارای یک سال سابقه کار در کانادا باشد امتیازی برابر با ۴۰ را کسب می‌کند.

 تطبیق مدرک

متقاضیان حداکثر امتیازی که از تجربه کار، مدرک تحصیلی و مدرک زبان همسرشان می‌توانند کسب کنند برابر با ۴۰ است. در ذیل به شرح این موارد می‌پردازیم:

 • اگر همسر متقاضی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری باشد امتیاز متقاضی برابر با ۱۰ می‌شود.
 • میزان تسلط همسر متقاضی بر زبان نیز برای او ۵ امتیاز به همراه خواهد داشت.

توضیحاتی که تا به اینجای کار داده شده مربوط به ویژگی‌های انسانی افراد مجرد و متاهل بود که مجردین در مجموع تا اینجا ۵۰۰ امتیاز کسب کردند و افراد متاهل نیز موفق به اخذ ۴۶۰ امتیاز شدند.

بعد از این بخش نیز افراد نیاز دارند تا امتیازاتی را بر اساس مهارت‌هایشان کسب کنند.

دسته‌بندی این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

 • دسته اول افرادی هستند که در کانادا سابقه کار ندارند.

متقاضیانی که دارای این شرایط هستند با تقویت زبان رسمی می‌توانند از طریق تسلط بر زبان، مدرک تحصیلی و سابقه کار در خارج از کانادا توانایی‌هایی که دارند را نشان دهند و مشمول کسب امتیاز بالاتری شوند. با توجه به این موضوع، اگر فردی سابقه کار در کانادا را ندارد می‌تواند با تسلط بر مهارت‌های زبان و مدرک تحصیلی، امتیاز بالایی کند.

 • دسته دوم افرادی که دارای سابقه کار در کانادا هستند

در این مورد افراد با سابقه کاری که در کانادا دارند و همچنین مدرک تحصیلی و سابقه کار خارج از کانادا می‌توانند امتیاز کسب کنند. در واقع متقاضیان با داشتن سابقه کار در کانادا، ارتقاء مدرک تحصیلی و سابقه کار در خارج از کانادا می‌توانند شانس خود را برای گرفتن امتیازِ بیشتر افزایش دهند. گفتنی است حداکثر امتیازی که متقاضی در این بخش کسب می‌کند برابر با ۱۰۰ می‌باشد.

محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری

متقاضیانی که تمایل دارند برای کار و زندگی به کانادا مهاجرت کنند و دست کم دارای یکی از معیارهای برنامه‌های مهاجرتی هستند، می‌توانند تقاضای خود را با ایجاد یک پروفایل اکسپرس اینتری به صورت رسمی بیان کنند.

لازم به ذکر است سیستم اکسپرس اینتری از سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از روش‌های مهاجرت به کانادا راه‌اندازی شد که از طریق آن، مسیر مهاجرتی برای نیروی متخصص سریع‌تر انجام می‌گیرد. متقاضیان با استفاده از این روش برای رشته تحصیلی و شغلی خود محدودیتی نداشته و در هر زمینه‌ای که تخصص داشته باشند می‌توانند درخواست خود را ارئه دهند.

در این مورد نیز همانند موارد بالا به متقاضیان بر اساس سن، تحصیلات، سابقه کار و مدرک زبان امتیاز داده می‌شود.

در این مورد متقاضیان حداقل باید ۱۲۰۰ امتیاز کسب کنند. یعنی در ابتدای کار پس از کسب ۶۷ امتیاز باید ثبت‌نام اولیه در سایت مهاجرت کانادا انجام گیرد. پس از این که صلاحیت متقاضی مورد تایید قرار گرفت، پروفایل خود را تشکیل داده و سپس باید به دنبال کسب ۱۲۰۰ امتیاز که به دو بخشِ ۶۰۰ امتیازی تقسیم می‌شود، باشد.

بخش اول امتیازات به مشخصات فردی متقاضی مربوط می‌شود که عبارتند از: تحصیلات، سن، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسه و داشتن سابقه کاری در داخل یا خارج از خاک کانادا. در صورتی که متقاضیان بتوانند این امتیاز را دریافت کنند امتیاز بعدی در صورت داشتن دعوتنامه از یکی از استان‌های کانادا به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

در صورتی که متقاضیان تحصیلات بعد از دیپلم خود را حداقل به مدت یک یا دو سال در کانادا گذرانده باشند، امتیاز ویژه‌ای به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بعلاوه اگر متقاضی به مدت ۸ ماه دوره فنی‌حرفه‌ای را گذارنده باشد مشمول دریافت امتیاز بالاتری می‌شود.

در ذیل به شرح پارامترهایی که در دریافت ۶۰۰ امتیاز اولیه تاثیر خواهند داشت، می‌پردازیم. گفتنی است مواردی همچون اقامت اقوام درجه یک یا دو در کانادا نیز جزء این پارامترها هستند.

بررسی صلاحیت متقاضی

پس از رسیدن متقاضیان به مرحله وارد کردن اطلاعات در سیستم و همچنین ابراز تمایل جهت دریافت اقامت دائم رسیدند، برای اینکه بتوانند ثبت‌نام خود را کامل کنند و پس از آن نسبت به تکمیل پرونده اکسپرس اینتری خود اقدام کنند، ملزم به کسب حداقل امتیاز این بخش هستند. حداقل امیتاز این مرحله برای دولت فدرال ۶۷ می‌باشد. در صورتی که امتیازات متقاضی با روش‌های اکسپرس اینتری مطابقت نداشته باشد، طی چند ساعت پروفایل او بسته شده و پس از آن نامه ریجکت صادر می‌گردد. در صورتی که متقاضی واجد شرایط شناخته شود برای او یک فایل number صادر شده و او وارد جمع متقاضیان در مرحله استخر (POOL)، می‌شود.

ورود به مرحله استخر

در این مرحله متقاضیان باید با دقت اطلاعات خود را وارد سیستم آنلاین اکسپرس اینتری کنند. همچنین آن‌ها در این مرحله به لیست مشاغل کانادا نیز دسترسی خواهند داشت تا بر اساس آن بتوانند روزمه خود را وارد کنند.

متقاضیانی که پیشنهاد شغلی از کانادا ندارند می‌توانند در این بخش ثبت‌نام کرده و پس از آن با یک کارفرمای کانادایی ارتباط برقرار کنند.

لازم به ذکر است در تمامی این مراحل داشتن مدرک زبان انگلیسی و فرانسه الزامی است.

پس از این که کارهای لازم را انجام دادند متقاضیان در یک سیستم طبقه‌بندی جدید دسته‌بندی می‌شوند.

گفتنی است امتیازدهی در این بخش بر اساس سه فکتور: ویژگی‎های انسانی، فاکتورهای ترکیبی و مهارتی و پیشنهاد شغلی انجام می‌گیرد.

 • ویژگی انسانی شامل سن، سطح تحصیلات، سطح زبان، سابقه کار در کانادا و قابلیت انطباق است.
 • امتیاز مهارت‌های ترکیبی متقاضی برابر ۱۰۰ می‌باشد. در واقع امتیازبندی آن اینگونه است که:
 • ترکیب سطح زبان و تحصیلات متقاضی شامل ۵۰ امتیاز می‌شود.
 • ترکیب سطح زبان و داشتن سابقه کار دارای ۵۰ امتیاز است.
 • ترکیب کار در خارج و داخل کانادا دارای ۵۰ امتیاز است.
 • ترکیب سطح زبان و پیشنهاد کار نیز شامل ۵۰ امتیاز می‌شود.

ثبت درخواست پس از دریافت دعوتنامه

به طور معمول هر دو هفته یکبار اداره مهاجرت کانادا متقاضیانی که امتیاز کسب کرده‌اند را دعوت می‌کند. دولت کانادا و کارفرمایان کانادایی نیز افراد مورد نطر خود را انتخاب می‌کنند. از این رو کسانی که امتیاز بالا و بهترین مهارت را داشته و همچنین متقاضیانی که پیشنهاد شغلی از سوی دولت کانادا دریافت کرده باشند برای ارسال پرونده و مدارک لازم جهت مهاجرت دعوت می‌شوند.

نکته‌ای که در این مرحله باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد تکمیل بودن پروفایلشان است که در انتخابشان توسط دولت فدرال تاثیرگذار خواهد بود. پس از این که متقاضی از دولت کانادا دعوتنامه دریافت کرد به مدت ۹۰ روز فرصت دارد تا درخواست اقامت دائم خود را ثبت کند در غیر این صورت پروفایل او از سیستم حذف می‌شود.

صدور ویزا

پس از این که مدارک متقاضی توسط افسر سفارت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، در صورت تکمیل بودن مدارک، دولت کانادا برای صدور ویزای او اقدام می‌کند که این پروسه معمولا ۶ ماه طول می‌کشد.

از جمله مواردی که در طی کردن مراحل مذکور به متقاضیان کمک می‌کند به شرح زیر است:

 • بررسی ویزا حدود ۸ ماه تا یک سال زمان لازم دارد.
 • جهت اثبات سابقه کاری نیازی با ارائه مدارک بیمه نیست.
 • در سیستم اکسپرس اینتری فقط سطح تحصیلات متقاضی اهمیت دارد و محدودیت رشته برای شخص وجود ندارد.
 • اگر متقاضی با سیستم اکسپرس اینتری دعوت شود باید اسکن کلیه مدارک را برای اداره مهاجرت ارسال کند تا در صورتی که مشکل امنیتی و پزشکی نداشته باشد، بتواند ویزای خود را دریافت کند.
 • متقاضیان جهت اخذ ویزا باید از تمکن مالی حداقل ۱۰۰ میلیونی برخوردار باشند. البته این مبلغ با نرخ دلار دولتی تغییر می‌کند.

این مطلب چقدر برای شما مفید بوده است؟

به این مطلب رتبه دهید