نوع درخواست ویزا محل انگشت نگاری نرخ همکار نرخ مسافر هزینه ارزی
مهاجرتی – غیر مهاجرتی آنکارا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر
مهاجرتی – غیر مهاجرتی استانبول ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر
مهاجرتی – غیر مهاجرتی ارمنستان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر
غیر مهاجرتی دبی ۱۶۰ درهم ۱۸۰ درهم
غیر مهاجرتی ابوظبی ۴۰۰ درهم ۴۳۰ درهم
مهاجرتی – غیر مهاجرتی سایر نقاط ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال ۱۳۸ لیر

 

مدارک لازم

پاسپورت مسافر با درج امضاء

نامه تایید ویزا

فرم وکالت

دو قطعه عکس

جهت ارسال مدارک ۳ بار در هفته و موعد تحویل مدارک پس از ۱۰ روز کاری می باشد.

ارسال مدارک ۳ به کشور امارات ۲ بار در هفته و موعد تحویل مدارک پس از ۱۵ روز کاری می باشد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بوده است؟

به این مطلب رتبه دهید